Kascontrole commissie

Kascommissie 

De kascommissie controleert de boekhouding en het financieel jaarverslag van S.V. Passie.