Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie controleerd de boekhouding en de jaarrekening van de studievereniging. Daarbij kijken zij naar de in- en uitgaven die zijn gedaan door de penningmeester.